Mulle meeldis koolitaja asjatundlikkus, praktilised näited. Ja mulle meeldis, et sai pärast koolitust järele vaadata ning et sai ka muid materjale vaadata, olgugi et selleks päriselu kõrvalt on pärast väga raske tegelikult aega leida.

[Anonüümne osaleja]

Statistikaameti andmebaas: Andmed Excelisse Power Query abil

Selleks, et saada Statistikaameti andmebaasist andmetabel Excelisse, on tegelikult mitu võimalust – kas eksportida andmed veebilehel pakutavasse vormingusse või küsida andmeid hoopis Power Query päringuna. Viimane annab lisavõimaluse päringu andmete automaatseks värskendamiseks või päringu korduvkasutamiseks teiste andmetabelite puhul.

MS SQL Server Express 2019 ja SSMS paigaldamine

MS SQL Server Express 2019 on tasuta andmebaasiserver, mis sobib väga hästi väiksemate andmebaasilahenduste ehitamiseks ja õppimiseks. Graafilise töökeskkonnana saab sinna juurde kasutada samuti tasuta MS SQL Server Management Studio (SSMS) tarkvara.