Koolitaja käekiri on kindlasti kõige olulisem - sõbralik ja vahetu :)  Meeldis mittekiirustav tempo ja kohanemine grupi stiili ja tempoga ehk paindlikkus. Osalejate tehnilised mured lahendati jooksvalt, et kõik püsiks teemas. Väga hea praktika on koodide chati kopeerimine. Ka siis, kui ise koodi kaasa kirjutad, on vigade ilmnemisel võimalik seal teksti kontrollida.

[Anonüümne osaleja]

Statistikaameti andmebaas: Andmed Excelisse Power Query abil

Selleks, et saada Statistikaameti andmebaasist andmetabel Excelisse, on tegelikult mitu võimalust – kas eksportida andmed veebilehel pakutavasse vormingusse või küsida andmeid hoopis Power Query päringuna. Viimane annab lisavõimaluse päringu andmete automaatseks värskendamiseks või päringu korduvkasutamiseks teiste andmetabelite puhul.

MS SQL Server Express 2019 ja SSMS paigaldamine

MS SQL Server Express 2019 on tasuta andmebaasiserver, mis sobib väga hästi väiksemate andmebaasilahenduste ehitamiseks ja õppimiseks. Graafilise töökeskkonnana saab sinna juurde kasutada samuti tasuta MS SQL Server Management Studio (SSMS) tarkvara.