Power Query – suurepärane töövahend Excelis

Kas oled märganud, et kulutad iga kuu hulgaliselt aega andmete puhastamisele, korrastamisele ja ümbertöötlemisele veel enne, kui saad asuda aruandeid koostama ning nende põhjal analüüse, järeldusi ja otsuseid tegema?

Enne Power Query kasutamist

Kas pead andmete analüüsiks ettevalmistamiseks korduvalt näiteks

 • kustutama ridu või veerge või eemaldama tühje lahtreid,
 • filtreerima välja andmeid, mida Sa ei vaja,
 • muutma veergude järjestust, et andmestik toimiks Sinu olemasoleva risttabeliga (PivotTable),
 • eraldama või ühendama veerge või tekste,
 • eemaldama andmetest tühikuid või muid erisümboleid,
 • ühendama ja kokku sobitama erinevatel töölehtedel või failides olevaid andmeid,
 • tooma andmeid välisest andmebaasist,
 • lisama järgmise nädala või kuu andmeid olemasolevale aruandele

ja tegema muid päevast-päeva korduvaid tegevusi andmetega?

Mõningaid nendest tegevustest oled saanud lahendada valemite abil ja võibolla kasutad ka mõnda makrot, mis aitab osa tööd Su eest ära teha? Aga kui valemeid või makrot on vaja natuke muuta, siis kulub selleks jällegi hulk aega ja peamurdmist…

Kas teadsid, et viimastes Exceli versioonides saaksid niisuguste toimingute automatiseerimiseks kasutada töövahendit nimega Power Query?

Power Query abil saad

 • tuua oma aruandesse andmeid erinevatest allikatest (andmebaasist, teisest Exceli failist, kindlas kaustas olevatest failidest, veebilehelt ja soovi korral isegi Facebook’ist);
 • puhastada ja ümber formaatida andmeid vajalikule kujule;
 • värskendada oma tabeleid ja aruandeid uute andmetega vaid mõne hiireklõpsuga.

Pead vaid esimesel korral näitama Power Query töövahendile, kust ta peab võtma andmed ning kuidas neid korrastama -  Power Query salvestab need sammud nii, et järgmisel korral pead vaid valima andmete värskendamiseks korralduse Refresh ja Power Query teeb uute andmetega läbi needsamad tegevused juba automaatselt.

Meenuta nüüd korraks, kui palju Sul eelmisel kuul samasuguste andmete korrastamise peale aega kulus? Kardetavasti veidi rohkem kui vaid paar hiireklõpsu. Ja kõige selle jaoks ei ole enam vaja kirjutada pikki keerulisi valemeid või programmeerida makrosid.

Power Query kasutamisel

Kui hinnata Power Query töövahendi õppimisele kuluvat aega ja saadavat kasu võrdluses teiste Exceli töövahendite põhjaliku tundmaõppimisega, siis Power Query oma suurepärase funktsionaalsuse ning lihtsusega ületab kiiresti nii valemite kui makrode abil saadava kasulikkuse.

Power Query õppimiskõver

 

Kuidas leida Power Query töövahend?

Power Query töövahend on kasutatav Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016 ja Excel for Office 365 töölauaversioonides Windows keskkonnas. Exceli Mac’i ja Android’i versioonidele praegu tuge ei ole.

Exceli 2010 ja 2013 versioonide jaoks tuleb paigaldada tasuta lisamoodul, Excel 2016/365 versioonides on Power Query integreeritud juba programmi põhikoosseisu ning on leitav Data-menüü grupist Get & Transform.

Get and Transform

Mida Power Query oma intuitiivses graafilises keskkonnas teha võimaldab, sellest annab aimu Power Query tööriistariba. Kui teie Exceli kuvakeeleks on seatud eesti keel, avaneb ka Power Query aken eestikeelsena.  

Power Query menüüd eesti keeles

Power Query päringu sammud salvestatakse Sinu Exceli faili koosseisu ning järgmisel korral, kui uuendad oma aruande aluseks olevaid andmeid, täidetakse varem salvestatud päringu kõik etapid (niihästi andmete toomine kui ka puhastamine ja formaatimine) uuesti – nii saad tulevikus sama andmeallika muutunud andmete alusel uuendada oma aruannete sisu tõepoolest vaid paari hiireklõpsuga.

 

Kuidas see kõik täpsemalt käib, sellest räägime koolitusel!